โซลินอยด์วาล์ว

โซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valve) คืออะไร?

โซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valve) คือ

วาล์วที่ใช้ควบคุมทิศทางลมอัดโดยใช้ไฟฟ้า ให้อุปกรณ์นิวเมติกส์เคลื่อนที่ตามทิศทางที่ต้องการ ซึ่งโซลินอยด์ คือ อุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ทําหน้าที่เปิดปิดวาล์ว เพื่อให้ น้ำ, อากาศ, ก๊าซ ฯลฯ ไหลผ่าน โดยภายในโซลินอยด์จะประกอบด้วย ขดลวดที่พันอยู่รอบๆ แท่งเหล็ก โดยมีแท่งเหล็กทั้งหมด 2 ชุดคือ แท่งเหล็กชุดบน และแท่งเหล็กชุดล่าง โดยเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านเข้าไปในขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะดูดเดือยวาล์วเพื่อเปิดวาล์ว และเมื่อปิดสวิตช์ตัดกระแสไฟฟ้าเดือยวาล์วจะกลับไปสู่ตําแหน่งเดิม โดยน้ำหนักของตัวเองเพื่อปิดวาล์ว อาทิ โซลินอยด์วาล์วน้ำ ,โซลินอยด์วาล์วแก๊ส ,โซลินอยด์วาล์วไฮดรอลิค ,โซลินอยด์วาล์วลม

โซลินอยด์วาล์ว

โซลินอยด์วาล์วโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ชนิด 

1. Single Solenoid Valve คือ การปรับตำแหน่งวาล์วด้วยโซลินอยด์วาล์วกลับด้วยสปริง

2. Double Solenoid Valve คือ การปรับตำแหน่งวาล์วด้วยโซลินอยด์วาล์วกลับด้วยโซลินอยด์วาล์ว

สามารถเลือกการใช้งานของคอยล์ได้ มี 2 ชนิด คือ มีสาย เทอร์มินอล และ แบบจุดต่อร่วม Grommet วาล์วลมต่างๆที่ใช้ในระบบนั้นมีหลายแบบขึ้นอยู่กับการใช้งาน แรงดันไฟฟ้าของโซลินอยด์ ที่ให้เลือกตั้งแต่

-AC 220V

-DC 4V

-AC 110V

-AC 24V

-DC 12V

solenoid valve AirTAC

โซลินอยด์วาล์ว ของ AirTAC ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์กับงานในอุตสาหกรรมตั้งแต่ขนาดกลางถึงใหญ่ ทั้งในวงการอุตสาหกรรมและเครื่องใช้ตามบ้าน เช่น กระบวนการผลิตต่างๆ ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับของเหลวและก๊าซ อย่างเช่นในอุตสาหกรรมบำบัดน้ำ, อุตสาหกรรมอาหารและยา, อุตสาหกรรมสิ่งทอ, ในเครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น, เครื่องชงกาแฟ และรถยนต์ เป็นต้น

การทำงานของตัวเครื่องจะมีความยืดหยุ่นและความแม่นยำในการทำงานที่สูง อายุการใช้งานคงทนยาวนาน และมีให้เลือกใช้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะงาน 

Solenoid Valve (โซลินอยด์วาล์ว)

วาล์วที่ควบคุมทิศทางลมแบบ 2/2 ทาง โดยการสั่งงานด้วยขดลวดไฟฟ้า โซลินอยด์ (Solenoid) Directional Control Valve คือ วาล์วที่ควบคุมทิศทางลม โดยการสั่งงานด้วยแรงลมหรือไฟฟ้า แบบ3/2, 4/2, 5/2, 5/3 ทาง เป็นต้น 

โซลินอยด์วาล์ว (Pneumatic Solenoid Valve) วาล์วควบคุมทิศทางลมโดยการสั่งงานด้วยคอยล์ไฟฟ้า ร่วมกับสปริง หรือคอยล์ไฟฟ้า วาล์วน้ำไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ ปิด-เปิด ท่อน้ำ,แก๊ส,น้ำมัน เมื่อจ่ายไฟให้อุปกรณ์นี้ มีทั้งแบบวาล์พลาสติก วาล์วทองเหลืองขนาดต่างๆ 1/4,3/8,1/2,3/4,1,1.5,2 นิ้ว ทั้ง Normally Open (NO) และ Normally Close (NC) มีให้เลือกใช้งานกับ น้ำ,น้ำมัน,แก๊ส และสารเคมี

โซลินอยด์วาล์วลม

วาล์วควบคุมทิศทางลมด้วยขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถควบคุมทิศทางลมได้ตามต้องการ มีหลายแบบให้เลือกเช่น  2/2 , 3/2 , 5/2 way และ  มีทั้งแบบ  N/O ( Normal Open) , N/C  (Normal Close) สั่งการร่วมกับสปริงหรือคอยล์ไฟฟ้าอีกตัวเมื่อต้องการให้วาล์วอยู่ อีกตําแหน่ง โซลินอยด์วาล์ว ประกอบด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าสําหรับทําหน้าที่ปิดเปิดวาล์วเมื่อเปิดและปิดสวิตช์ เมื่อกระแสไหลผ่านขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะดูดเดือยวาล์วเพื่อเปิดวาล์ว และเมื่อปิดสวิตช์ตัดกระแสไฟฟ้าเดือยวาล์วจะกลับไปสู่ตําแหน่งเดิม Solenoid Valve 2 ทาง ใช้กับงานลม, แก๊สทั่วไป, น้ำ, น้ำมัน

โซลินอยด์วาล์วน้ำ 

อุปกรณ์วาล์วแบบต่างๆ ใช้กับระบบน้ำ และเครื่องกรองน้ำ วาล์วหัวถังแรงดัน วาล์วควบคุมถังกรองน้ำทำงานคล้ายกับรีเลย์ (Relay) ภายในโครงสร้างของโซลินอยด์จะประกอบด้วยขดลวดที่พันอยู่รอบแท่งเหล็กที่ภายในประกอบด้วยแม่เหล็กชุดบนกับชุดล่าง เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดที่พันรอบแท่งเหล็ก ทำให้แท่งเหล็กชุดล่างมีอำนาจแม่เหล็กดึงแท่งเหล็กชุดบนลงมาสัมผัสกันทำให้ครบวงจรทำงาน เมื่อวงจรถูกตัดกระแสไฟฟ้าทำให้แท่งเหล็กส่วนล่างหมดอำนาจแม่เหล็ก สปริงก็จะดันแท่งเหล็กส่วนบนกลับสู่ตำแหน่งปกติยกตัวอย่างการนำไปใช้งาน เช่น ในโรงเรือน ในฟาร์ม ระบบรดน้ำที่ต้องการจ่ายน้ำหลายๆจุด แบ่งเป็นโซนๆ หลายๆ โซน โดยต่อกับระบบ Control มี Pressure Switch หรือ Timer เป็นตัวสั่งงานให้ Solenoid Valve ทำงาน เป็นต้น

ชนิดของวาล์วไฟฟ้า

ชนิดของวาล์วไฟฟ้าจะเขียนเป็นตัวเลข มีหลายรูปแบบ 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, และ 5/3 ซึ่งตัวเลขแต่ละตัวนั้นจะมีความหมายที่แตกต่างกัน

 • ตัวเลขตัวแรก หมายถึง จำนวนทางเข้าออกของวาล์ว เป็นการระบุว่าวาล์วนั้นๆ มีจำนวนทางเช้าออกหรือมีกี่รู (port)
 • ตัวเลขตัวที่สอง หมายถึง จำนวนสถานะหรือจำนวนตำแหน่ง (position) ของวาล์ว

เช่น วาล์ว 2/2 นั้น หมายความว่า วาล์วตัวนี้ มีทางเข้าออก 2 ทาง และมี 2 สถานะ คือปิดและเปิด ส่วนวาล์ว 5/2 คือวาล์วที่มีทางเข้าออก 5 ทาง และมี 2 สถานะ เป็นต้น 

Solenoid Valve gft

หลักการทำงานของโซลินอยด์วาล์ว

แต่ละแบบนั้น โดยทั่วไปมีการควบคุมการทำงาน 3 ระบบ คือ

1. ระบบเปิดปิดโดยตรง (Direct acting)

คือระบบเปิดปิดโดยตรงโซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง ที่มีระบบการทำงานแบบเปิดปิดโดยตรงนั้น  จะมีทางเข้าและทางออกหนึ่งทาง ซึ่งมีซีลอยู่ปลายด้านล่างทำหน้าที่เปิดและปิด รูทางผ่าน (orifice) ของของไหลเมื่อจ่ายไฟฟ้าเข้า หรือ ตัดไฟฟ้าออกจากคอยล์

ข้อควรระวังในการใช้วาล์วที่ทำงานด้วยระบบนี้คือ

เมื่อมีการเพิ่มความดัน (pressure) ของของไหลในระบบจะทำให้ ต้องใช้แรงมากขึ้นในการเปิดวาล์ว หากความดันของของไหลสูงกว่าที่กำลังของคอยล์จะเปิดวาล์วได้ วาล์วนั้นก็จะไม่ทำงานถึงแม้จะมีการจ่ายไฟฟ้าแล้วก็ตาม

2. ระบบเปิดปิดทางอ้อม (Pilot control)

ระบบการทำงาน วาล์วเปิด-ปิดโดยอาศัยหลักการความต่างของความดัน คือมีการจ่ายไฟเข้าคอยล์เพื่อให้ Plunger ยก Pilot Seal ขึ้นทำให้ของเหลวที่อยู่ด้านบนของแผ่นไดอะแฟรมไหลผ่านซึ่งจะทำให้ความดันด้านบนแผ่นไดอะแฟรมลดลงต่ำกว่าความดันของของไหลที่ไหลเข้ามา จึงทำให้แผ่นไดอะแฟรมยกขึ้นซึ่งจะทำให้เกิดการเปิดของวาล์ว

3. ระบบลูกผสม (Combined Operation)

ระบบการทำงานแบบลูกผสมนั้น จะมีทางเข้าและทางออกหนึ่งทาง การเปิดรูผ่านหลัก (orifice) ซึ่งอยู่ภายในตัววาล์วนั้น เป็นการผสมผสานทั้งการทำให้ความดันของพื้นที่ด้านบนและ ด้านล่างของแผ่นไดอะแฟรมเสียสมดุลบวกกับแรงที่ทุ่น (plunger) ของโซลินอยด์วาล์วช่วยออกแรงยกแผ่นไดอะแฟรมโดยตรงด้วย การทำงานหลักๆของแผ่นไดอะแฟรมก็เหมือนกับระบบ เปิดปิดทางอ้อมจะต่างก็ตรงที่ว่าแม้จะมีความดันขาเข้าเพียงน้อยนิดวาล์วก็สามารถเปิดได้ด้วยแรงยกของทุ่น (plunger)

ข้อควรระวังในการติดตั้งโซลินอยด์

ตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆของโซลินอยด์วาล์วให้ละเอียดดังต่อไปนี้

 • ชนิดของของเหลว หรือตัวกลางที่ไหลผ่านวาล์ว
 • อุณหภูมิของของเหลวหรือตัวกลางที่ไหลผ่านวาล์ว
 • แรงดันไฟฟ้าที่ใช้
 • วัสดุและชิ้นส่วนต่างๆของวาล์ว เหมาะสมกับการใช้งานหรือไม่
 • ทำความสะอาด ฝุ่น,สนิม ตะกอนที่เกิดจากการเชื่อมในท่อด้วยน้ำยาเคมี หรือของเหลวที่มี ความดันสูง
 • ติดตัวกรอง (Y-Strainer) ก่อนเข้าตัววาล์วและติดตั้งเกทวาล์วบายพาสไว้ เพื่อความสะอาด ในการซ่อมบำรุง และการดูแลรักษา
 • ถ้าระดับแรงดันไฟฟ้าสูง หรือต่ำควรใช้ตัวควบคุมกำลังไฟ
 • ห้ามใช้โซลินอยด์วาล์วในระบบที่ของไหลมีความร้อนสูงกว่าที่กำหนดหรือมี การเย็นตัวลง จนกลายเป็นของแข็ง หรือมีส่วนที่ไม่ละลาย
 • ไม่ควรใช้งานโซลินอยด์วาล์ว ทำงานเปิด-ปิด แบบถี่ๆอย่างต่อเนื่อง เพราะจะทำให้เกิดความ เสียหายได้ง่าย

สรุป

นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งประเภทได้ตามการใช้งาน เช่น โซลินอยด์วาล์วน้ำ, โซลินอยด์วาล์วแก๊ส, โซลินอยด์วาล์วไฮดรอลิค, โซลินอยด์วาล์วลม

แล้วเราควรเลือกใช้วาล์วแบบไหน? ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานและการออกแบบวงจรนิวเมติกส์ 

*ควรศึกษาข้อมูลลักษณะงานที่จะนำวาล์วมาใช้ก่อน เช่นลักษณะ คุณสมบัติของวาล์ว แรงดันของระบบลมหรือน้ำ และของเหลวต่างๆ ที่ต้องการมาใช้กับวาล์ว เพื่อให้ได้การทำงานที่ถูกต้องและครบถ้วน 

*ควรเลือกขนาดวาล์วตาม port size เพื่อให้ได้ปริมาณลมและความเร็วในการใช้งานตามที่ต้องการ >> โซลินอยด์วาล์ว ของ AirTAC << มีสเปกให้เลือกหลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะงาน

สำหรับใครที่กำลังมองหาสินค้าเกี่ยวกับระบบนิวเมติกส์ ไม่ว่าจะเป็น กระบอกสูบนิวเมติกส์ วาล์วนิวเมติกส์ และปั๊มลมนิวเมติกส์ เป็นต้น 

GFT ยินดีให้คำปรึกษากับลูกค้าทั้งในด้านข้อมูลทางเทคนิคและรับออกแบบโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ 

สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง 

บทความที่น่าสนใจ

ข้อต่อลม

ข้อต่อลม อุปกรณ์ระบบนิวแมติกส์ที่ใช้กับสายลม

ข้อต่อลม อุปกรณ์ระบบนิวแมติกส์ที่ใช้กับสายลม ข้อต่อลม หรือ ฟิตติงลม (Fitting) เป็นข้อต่อสำหรับใช้เสียบกับ “สายลม” ใช้ร่วมกันกับอุปกรณ์นิวแมติกส์ โดยมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อระหว่างตัวอุปกรณ์นิวแมติกส์

Read More
ระบบนิวเมติกส์

5 ส่วนประกอบสำคัญในระบบนิวเมติกส์ มีอะไรบ้าง?

5 ส่วนประกอบพื้นฐานในระบบนิวเมติกส์ ในชีวิตประจำวันของพวกเรานั้น ล้วนแล้วแต่มีการใช้นิวเมติกส์เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น สว่านลม เครื่องพ่นสีรถยนต์ และเครื่องดูดฝุ่น

Read More
วาล์วควบคุมทิศทาง

วาล์วควบคุมทิศทางมีกี่ประเภท แต่ละประเภทใช้งานอย่างไร

วาล์วเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหลายๆประเภท ซึ่งวาล์วที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้เป็นอุปกรณ์ในลักษณะที่ใช้เกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่อนที่เพื่อควบคุมทิศทางจึงเรียกว่าวาล์วควบคุมทิศทางนั่นเอง 

Read More

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save