One-Touch Fitting
Loading...

One-Touch Fitting

Category:

ข้อต่อ One touch เพิ่มความสะดวกในการใช้งานระบบลม โดยเพิ่มความสะดวกในการถอดไล่สายลมในการติดตั้งและซ่อมบำรุง ข้อต่อ One touch จึงถูกจำไปใช้งานในอุตสาหกรรมหลากหลายเช่นในระบบจักรกลอัตโนมัติ อุตสาหกรรมสิ่งทอ สิ่งพิมพ์ แม่พิมพ์

 


Description

Features:

– สะดวกในการใช้งานสามารถถอดและไล่สายลมได้ ในขั้นตอนเดียว และไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วย
– ข้อต่อตรงทองเหลือง PC & PCF มีรูปร่างภายนอกและ รูภายในเป็นหกเหลี่ยมเพื่อความสะดวกในการใช้ประแจขัน
– ข้องอ PL & PB สามารถหมุนได้เพื่อความสะดวกในการจัดทิศทางของสาย
– เกลียว จะเคลือบสาร Sealant ชนิดคุณภาพสูงเพื่อกันการรั่วซึมของลม (ทางผู้ผลิตแนะนำให้ใช้ร่วมกับเทปพันเกลียวในบางกรณี)

 

 

Related Product